Nr.
Tempel Kanji Stad Prefectuur
四国 Shikoku betekent Vier landen
1 Ryōzenji 霊山寺 Naruto TokushimaKaart Shikoku

De 4 prefectures met de hoofdsteden

 

Kaart tempelroute
De route langs 88 tempels

2 Gokurakuji 極楽寺 Naruto Tokushima
3 Konsenji 金泉寺 Itano Tokushima
4 Dainichiji 大日寺 Itano Tokushima
5 Jizōji 地蔵寺 Itano Tokushima
6 Anrakuji 安楽寺 Kamiita Tokushima
7 Jūrakuji 十楽寺 Awa Tokushima
8 Kumadaniji 熊谷寺 Awa Tokushima
9 Hōrinji 法輪寺 Awa Tokushima
10 Kirihataji 切幡寺 Awa Tokushima
11 Fujiidera 藤井寺 Yoshinogawa Tokushima
12 Shōzanji 焼山寺 Kamiyama Tokushima
13 Dainichiji 大日寺 Tokushima Tokushima
14 Jōrakuji 常楽寺 Tokushima Tokushima
15 Kokubunji 国分寺 Tokushima Tokushima
16 Kan'onji 観音寺 Tokushima Tokushima
17 Idoji 井戸寺 Tokushima Tokushima
18 Onzanji 恩山寺 Komatsushima Tokushima
19 Tatsueji 立江寺 Komatsushima Tokushima
20 Kakurinji 鶴林寺 Katsuura Tokushima
21 Tairyūji 太竜寺 Anan Tokushima
22 Byōdōji 平等寺 Anan Tokushima
23 Yakuōji 薬王寺 Minami Tokushima
         
24 Hotsumisakiji 最御崎寺 Muroto Kōchi
25 Shinshōji 津照寺 Muroto Kōchi
26 Kongōchōji 金剛頂寺 Muroto Kōchi
27 Kōnomineji 神峰寺 Yasuda Kōchi
28 Dainichiji 大日寺 Kōnan Kōchi
29 Kokubunji 国分寺 Nankoku Kōchi
30 Zenrakuji 善楽寺 Kōchi Kōchi
31 Chikurinji 竹林寺 Kōchi Kōchi
32 Zenjibuji 禅師峰寺 Nankoku Kōchi
33 Sekkeiji 雪蹊寺 Kōchi Kōchi
34 Tanemaji 種間寺 Haruno Kōchi
35 Kiyotakiji 清滝寺 Tosa Kōchi
36 Shōryūji 青竜寺 Tosa Kōchi
37 Iwamotoji 岩本寺   Kōchi
38 Kongōfukuji 金剛福寺 Tosashimizu Kōchi
39 Enkōji
延光寺 Sukumo Kōchi
40 Kanjizaiji 観自在寺 Ainan Ehime
         
41 Ryūkōji 竜光寺 Uwajima Ehime
42 Butsumokuji 佛木寺 Uwajima Ehime
43 Meisekiji 明石寺 Seiyo Ehime
44 Daihōji
大宝寺 Kumakōgen Ehime
45 Iwayaji 岩屋寺 Kumakōgen Ehime
46 Jōruriji 浄瑠璃寺 Matsuyama Ehime
47 Yasakaji 八坂寺 Matsuyama Ehime
48 Sairinji 西林寺 Matsuyama Ehime
49 Jōdoji 浄土寺 Matsuyama Ehime
50 Hantaji 繁多寺 Matsuyama Ehime
51 Ishiteji 石手寺 Matsuyama Ehime
52 Taizanji 太山寺 Matsuyama Ehime
53 Enmyōji 円明寺 Matsuyama Ehime
54 Enmeiji 延命寺 Imabari Ehime
55 Nankōbō 南光坊 Imabari Ehime
56 Taisanji 泰山寺 Imabari Ehime
57 Eifukuji 栄福寺 Imabari Ehime
58 Sen'yūji 仙遊寺 Imabari Ehime
59 Kokubunji 国分寺 Imabari Ehime
60 Yokomineji 横峰寺 Saijo Ehime
61 Kōonji 香園寺 Saijo Ehime
62 Hōjuji 宝寿寺 Saijo Ehime
63 Kichijōji 吉祥寺 Saijo Ehime
64 Maegamiji 前神寺 Saijo Ehime
65 Sankakuji 三角寺 Shikokuchuo Ehime
66 Unpenji 雲辺寺 Miyoshi Tokushima
         
67 Daikōji 大興寺 Mitoyo Kagawa
68 Jinnein 神恵院 Kanonji Kagawa
69 Kan'onji 観音寺 Kanonji Kagawa
70 Motoyamaji 本山寺 Mitoyo Kagawa
71 Iyadaniji 弥谷寺 Mitoyo Kagawa
72 Mandaraji 曼荼羅寺 Zentsuji Kagawa
73 Shusshakaji 出釈迦寺 Zentsuji Kagawa
74 Kōyamaji 甲山寺 Zentsuji Kagawa
75 Zentsūji 善通寺 Zentsuji
Kagawa
76 Konzōji
金倉寺 Zentsuji Kagawa
77 Dōryūji 道隆寺 Tadotsu Kagawa
78 Gōshōji 郷照寺 Utazu Kagawa
79 Tennōji 天皇寺 Sakaide Kagawa
80 Kokubunji 国分寺 Takamatsu Kagawa
81 Shiromineji 白峯寺 Sakaide Kagawa
82 Negoroji 根香寺 Sakaide Kagawa
83 Ichinomiyaji 一宮寺 Takamatsu Kagawa
84 Yashimaji 屋島寺 Takamatsu Kagawa
85 Yakuriji 八栗寺 Takamatsu Kagawa
86 Shidoji 志度寺 Sanuki Kagawa
87 Nagaoji 長尾寺 Sanuki Kagawa
88 Ōkuboji 大窪寺
Sanuki Kagawa